Rólam

Ki vagyok én

Thury Péter vagyok családapa, kkv felsővezető és cégtulajdonos és Gestalt szemléletű coach. Az elmúlt 15 évben a tulajdonosi-vezetői-magánéleti feladataim között egyensúlyozva a hazai oktatási logikából hozott kézzelfogható ismeretek felhalmozásában, alkalmazásában hittem, remélve, hogy a vezetői, management és egyéb szakmai ismeretek majd segíteni fognak a feladataim hatékonyabb szervezésében, a mindennapjaimban felmerülő egyszerűbb és összetettebb feladatok megoldásában, a fejlődésben.

Az évek során azonban rá kellett jönnöm, hogy az előbbi ismeretek ugyan hoztak enyhülést, sőt fejlődést is az életem említett területeibe, de a problémákat nemhogy megoldották volna, hanem a fejlődéssel párhuzamosan a problémák mérete, a felelősség, a kockázat is új szintre emelkedett. Egy ponton túl rá kellett jönnöm, hogy az évekig fejlődésként érzékelt folyamatban belső erőforrásaim végletesen kimerültek, baráti kapcsolataim eltűnőben voltak, a nagybetűs életben horgonyként funkcionáló kapcsolódásaim fellazultak. A kiégés folyamatába is erősen “belekóstolva” rá kellett jönnöm, hogy a belső hajtóerő, a kialvóban lévő tűz felszítására másra, többre van szükségem, mint motivációs előadások, szakemberek meghallgatása, így valamilyen belső hajtóerőnek, megérzésnek engedve az önismeretem fejlesztése irányába fordultam.

Az önismeretem elmélyítse érdekében megkezdett utamon már a kisebb, nagyobb felismerések hatására (noha a felismerések nem hozták automatikusan a megoldásokat) is éreztem a belső, robbanás előtti feszültség csökkenését, életem mozaik darabjainak folyamatos rendeződését, miközben felelősségem, feladataim súlya nem is változott. Rátaláltam arra az útra, amelyen járva a korábbi siker szó, mint mantra helyett a tudatosság, ha tetszik belső tudatosság került a működésem fókuszába.  Belső hajtóerőim, mozgató rugóim felismerése és azokból keletkező eddig még nem tapasztalt energia felszabadítása, a korábban elnyomni próbált feszültség helyett ma már termékeny erőt, motivációt biztosít számomra. Mindennek eredményeként pedig lassan kirajzolódik mindaz, amit kívülről más esetleg sikerként láthat.

Szakmai múltam, életutam

1980-ban Veszprémben születtem, ahol a gyermekkoromat a játék és a tanulás mellett a kézilabda határozta meg. A kézilabda versenysporttal egy a sportolói karrierem szempontjából végzetesnek bizonyuló vállsérülést követően, nehéz döntést meghozva hagytam fel, majd csaknem 8 évig a testmozgás életemben betöltött szerepét az aikido vette át. Mindeközben az egyetemi tanulmányaimon túl további, posztgraduális szinten szerezhető tudást gyűjtögettem, így lettem mára környezetmérnökként közgazdász, kutató-fejlesztő mérnök, felszámoló és a műszaki tudományok doktora is. Az új ismeretek utáni vágyam az utóbbi időben sem csökkent, mely eredményeként mezőgazdasági technikusi, barista, és méhész végzettséget is szereztem, miközben az egyetemi éveim alatt alapított cégem fejlesztése, működtetése töltötte ki napjaimat. Mára több, a környezetvédelem területén működő vállalkozás társtulajdonosaként, vezetőjeként tevékenykedem. Szerteágazó, a posztgraduális képzésben szerzett tudásom gyarapításába befektetett időt esetenként sajnáltam ugyan, de összességében nem bántam meg. Szinte minden tudás nélkülözhetetlenül hasznosult valahol, valamikor az életemben.

Saját magam fejlesztésére fordított energia a közelmúlt óta transzformálódik, új alakot ölt a vállalkozásaim, azok szervezeti struktúrája és a környezetemben dolgozó kiváló emberek képességeinek, önismeretének fejlesztésében.

Saját keserű tapasztalataimból okulva arra is rájöttem, hogy eddigi életemben a legnagyobb hangsúly kapó kognitív tudás fejlesztése és kizárólagos alkalmazása a bennem lévő egyensúly felbomlásához vezetett, így az életem utóbbi éveiben egyre nagyobb teret engedtem az intuíciómnak és az érzelmeimnek. Mindez pedig további támpontot, kapaszkodót jelentett döntéseim meghozatalánál, színesítette mindennapi életemet és saját működésem megértését.

Miért lettem coach

……Bevallom,……nem oly rég még nem akartam coach lenni, azonban az önismeretem fejlesztése céljából elvégzett coach képzés során tapasztaltak arra döbbentettek rá, hogy a mélyen bennem, a tudattalan szintjén élő működési minták óriási hatással vannak mindennapjaimra. Rádöbbentem, hogy a komplex folyamatok mellett, akár a legegyszerűbb napi feladataim elvégzését is könnyedebbé tehetem, ha felismerem azokat a tényezőket, amelyek energiaszintem, aktivitásom (belső motivációm) szempontjából meghatározó jelentőségűek. A felismerés megszületését követően pedig, a megoldás (sokszor egyszerűen az elfogadás) rögös útján járva összességében az életemet  kiegyensúlyozottá, teljesebbé tehetem.

Az előbbi formáló erőt megtapasztalva, úgy éreztem, hogy hátralévő életemben szívesen dolgoznék olyan emberekkel, akik saját fejlesztésüket velem, velem együttműködve képzelik el.

Viszonyulásom a coachinghoz

Korábban felsővezetőként sajnos sokszor éreztem (és szándékoztam is megtenni), hogy a vállalati célok elérése, az irányítás érdekében a körülöttem lévő embereket nemcsak meggyőznöm kell, hanem meg is kell változtatnom. Idővel beláttam, hogy mindez kollégáimban nehezen kezelhető stresszt, bennem pedig folyamatosan növekvő elégedetlenséget, növekvő belső feszültséget, kétségbeesést és bizonytalanságot eredményezett. Mára rájöttem, hogy egyedüli személy, akin változtathatok az kizárólag saját magam. Leginkább arra van még lehetőségem, hogy változtatok azon, hogy hogyan állok egy-egy helyzet megoldásához.

Látom, tapasztalom a coaching erejét, hiszen a folyamatban az ügyfélnek nemcsak a belső énjéhez való hozzállása, hanem a külső környezethez való viszonya is megváltozik. Ez a megváltozott viszony pedig a belső és külső kapcsolatok minőségének javulásával garantáltan magával hozza a vágyott eredményeket is.

Az érzelmek erőteljességének, erejének és a teljességben betöltött szerepének megtapasztalása irányította a figyelmem a Gestalt coaching felé. Munkámat coachként ezen irányzat szellemiségében végzem, melyhez hozzáteszem saját jellememből, élettapasztalatomból adódó egyedi vonásokat.